Make your own free website on Tripod.com

 Na ovoj stranici imate priliku pogledati nekoliko kratkih filmova vezanih uz ponašanje Skočimiševa .

Kliknite na naslov !

 

1. Kopanje u kutu

2. Čišćenje

3. Valjanje u pijesku

4. Ispijanje vode

5. Skočimiš i pas

6. Skočimiš i pas 2

7. Parenje

8. Mladunci stari 2 dana